Landowska-Design Landowska-Design foto wspolne

OFERTA
PROJEKT WNĘTRZ

PROJEKT ARANŻACYJNY:

 1. Inwentaryzacja.
 2. Wywiad z Inwestorem.
 3. Koncepcja funkcjonalna (2 warianty, z możliwością wprowadzania 3 zmian).
 4. Szkic budżetu.
 5. SHOPPING-DAY – dobór materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 6. MOODBOARD – graficzne zestawienie wybranych elementów.
 7. Wizualizacje dla wybranego wariantu funkcjonalnego (z możliwością wprowadzania 2 poprawek).
 8. Lista zakupów wybranych materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 9. Aranżacja – rzut z opisem i lokalizacją materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.

PROJEKT KOMPLEKSOWY:

 1. Inwentaryzacja.
 2. Wywiad z Inwestorem.
 3. Koncepcja funkcjonalna (2 warianty, z możliwością wprowadzania 3 zmian).
 4. Szkic budżetu.
 5. SHOPPING-DAY – dobór materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 6. MOODBOARD – graficzne zestawienie wybranych elementów.
 7. Wizualizacje dla wybranego wariantu funkcjonalnego (z możliwością wprowadzania 2 poprawek).
 8. Lista zakupów wybranych materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 9. Aranżacja – rzut z opisem i lokalizacją materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 10. Projekt wykonawczy.

PROJEKT KOMPLEKSOWY ROZSZERZONY:

 1. Inwentaryzacja.
 2. Wywiad z Inwestorem.
 3. Koncepcja funkcjonalna (3 warianty, z możliwością wprowadzania 5 zmian).
 4. Szkic budżetu.
 5. SHOPPING-DAY – dobór materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia (2 warianty).
 6. MOODBOARD – graficzne zestawienie wybranych elementów (2 warianty).
 7. Wizualizacje dla 2 wybranych wariantów funkcjonalnych (2 warianty, z możliwością wprowadzania 3 poprawek).
 8. Lista zakupów wybranych materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 9. Aranżacja – rzut z opisem i lokalizacją materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.
 10. Projekt wykonawczy.

WYBRANE ETAPY PROJEKTU WNĘTRZ

Współpraca etapy 1

ARANŻACJA

Koncepcja funkcjonalna, czyli aranżacja przestrzeni ukazana za pomocą rysunków linearnych 2D. Przedstawia w skali układ funkcjonalny z rozmieszczeniem mebli, wyposażenia oraz uwzględnia konieczne zmiany lokalizacji ścian.

Współpraca etapy 2

SHOPPING-DAY

Spotkanie z Inwestorem w salonach z wyposażeniem wnętrz. Przedstawienie propozycji architekta na dobór materiałów, mebli, elementów wyposażenia oraz oświetlenia.


Współpraca etapy 3

MOODBOARD

Wrażeniowe przedstawienie wybranych elementów wykończenia wnętrza. Zestawienie kolorów i materiałów oddaje charakter projektowanej przestrzeni. Ułatwia podjęcie decyzji o dalszym kierunku projektu jeszcze przed rozpoczęciem wizualizacji.

Współpraca etapy 4

WIZUALIZACJE

Rysunki 3D pokazujące efekt końcowy projektowanej przestrzeni. Na wizualizacjach, jak na zdjęciach, Inwestor może zobaczyć projektowane wnętrze, jego kolorystykę, wybrane materiały, meble, oświetlenie oraz relacje między nimi.

OFERTA
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA:

 1. Koncepcja architektoniczna opracowana w oparciu o wytyczne Inwestora i zapisy MPZP lub WZ.

  Etapy koncepcji:

  1. Koncepcja funkcjonalna na rzutach (2 warianty, możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  2. Koncepcja bryły pokazana na rysunkach 3D (możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  3. Koncepcja ostateczna z kolorystyką pokazana na wizualizacjach (4 ujęcia, możliwość wprowadzenia 1 zmiany).

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

 1. Koncepcja architektoniczna opracowana w oparciu o wytyczne Inwestora i zapisy MPZP lub WZ.

  Etapy koncepcji:

  1. Koncepcja funkcjonalna na rzutach (2 warianty, możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  2. Koncepcja bryły pokazana na rysunkach 3D (możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  3. Koncepcja ostateczna z kolorystyką pokazana na wizualizacjach (4 ujęcia, możliwość wprowadzenia 1 zmiany).
 2. Projekt budowlany w zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę, w którego skład wchodzą:
  1. Projekt zagospodarowania terenu.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
  3. Załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

PROJEKT KOMPLEKSOWY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I TECHNICZNY:

 1. Koncepcja architektoniczna opracowana w oparciu o wytyczne Inwestora i zapisy MPZP lub WZ.

  Etapy koncepcji:

  1. Koncepcja funkcjonalna na rzutach (2 warianty, możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  2. Koncepcja bryły pokazana na rysunkach 3D (możliwość wprowadzenia 3 zmian).
  3. Koncepcja ostateczna z kolorystyką pokazana na wizualizacjach (4 ujęcia, możliwość wprowadzenia 1 zmiany).
 2. Projekt budowlany w zakresie do uzyskania pozwolenia na budowę, w którego skład wchodzą:
  1. Projekt zagospodarowania terenu.
  2. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.
  3. Załatwienie formalności niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
 3. Projekt techniczny dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
  1. Projekt konstrukcji.
  2. Projekt wewnętrznych instalacji wod-kan.
  3. Projekt wewnętrznej instalacji c.o. ze źródłem energii.
  4. Projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej.
  5. Charakterystyka energetyczna.

WYBRANE ETAPY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Współpraca etapy 5

WIZUALIZACJE

Rysunki 3D pokazujące efekt końcowy projektowanego obiektu. Na wizualizacjach, jak na zdjęciach, Inwestor może zobaczyć projektowany budynek, jego proporcje, kolorystykę, wybrane materiały, oświetlenie oraz relacje między nimi.

Współpraca etapy 6

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Dokumentacja projektowa składająca się z części opisowych i rysunkowych zgodnie z przepisami budowlanymi.


Współpraca etapy 7

PROJEKT TECHNICZNY

Wielobranżowe opracowanie projektowe zawierające projekty konstrukcji i instalacji, w które wyposażony jest budynek. Szczegółowy zakres projektu technicznego regulują przepisy budowlane.